torsdag 20 augusti 2015

Sköldkörtelunderfunktion? Lili-Ann berättar!

PASSA PÅ!!! Detta FÅR ni bara inte missa! Min vän Lili-Ann Junell-Kousa (sjukvårdarutbildare och idag pensionär) kommer igen i höst att föreläsa runt om i Svenskfinland! Och hon vet MASSOR - mer än många läkare - och kan framföra sitt budskap på ett fantastiskt fint sätt.

Sköldkörtelunderfunktion är ett brännande ämne i Finland och i Sverige i dag. Och det rör på sig. Människor vet mera och en ny generation växer upp som inte nöjer sig med litet och som kan ifrågasätta och kräva mera av sjukvård och läkare. 

Bakom kulisserna pågår fula, lögnaktiga saker - ett smutskastningskrig mellan myndigheter och patienter och mänskligt tänkande läkare som blir anmälda av kolleger för ett de vill hjälpa sina patienter och vill ge alternativ till den icke fungerande Thyroxinmedicineringen. 

Och vi vanliga människor får ingenting veta. Många blir avsnoppade och dåligt bemötta av läkare som vänder patienter ryggen om de inte gör som doktorn säger! 

Dessutom ger Lili-Ann mera baskunskap om den svårbegripliga sköldkörteln. Vi måste ha kunskap för att kunna ta upp kampen, försvara våra rättigheter och till slut ta hälsan i egna händer - med hjälp av det som kroppen behöver och mår bäst av.

Hon tar också upp andra viktiga ämnen såsom kvinnans hjärt- och kärlsjukdomar, stress, magens funktion och hormoner i harmoni.

Lili-Anns föreläsningar i höst
September
22.09 Dalsbruk kl. 18-20 ”Hypotyreos – den skandalomsusade folksjukdomen”
24.09 Ekenäs kl. 18-20 ”Hypotyreos – den skandalomsusade folksjukdomen”
28.09 Kristinestad kl. 18-21 ”Hypotyreos – den skandalomsusade folksjukdomen”

Oktober
06.10 Borgå ”Prioritera rätt?! Sjukvårdens största utmaning idag”
08.10 Ekenäs kl. 18-20 ”Sucka mitt hjärta, men brist inte”
20.10 Kronoby kl. 18-21 ”Långvarig stress – hälsans farliga fiende”
21.10 Nedervetil kl. 18-21 ”Den Högkänsliga Magen”
22.10 Terjärv kl. 18-21 ”Hypotyreos – den underskattade sköldkörtelsjukdomen”
27.10 Dalsbruk kl.18-20 ”Sucka mitt hjärta, men brist inte”

November
04.11 Borgå kl. 18-21 ”Slö sköldkörtel, trötta binjurar”
09.11 Kristinestad kl. 18-21 ”Hormoner i Harmoni – utopi eller verklighet?”
10.11 Närpes kl. 18-21 ”Sucka mitt hjärta, men brist inte”
23.11 Vasa kl. 18-21 ”Hypotyreos – den skandalomsusade sköldkörtelsjukdomen”
24.11 Vörå kl. 18-21 ”Sucka mitt hjärta men brist inte”
25.11 Malax kl. 18-21 ”Den Högkänsliga Magen” 

Anmälan görs till respektive arbis/medborgarinstitut/vuxeninstitut.

söndag 16 augusti 2015

Mikrovågsugnen - en hälsofara

För många år sen brukade vi precis som många andra tina och ibland även värma mat i mikrovågsugn. Det var smidigt och snabbt. Men så småningom blev det mindre och mindre av den sorten. Mikromaten kändes smakade sämre och det kändes inte riktigt tryggt. När jag sen började läsa olika rapporter om vad mikrovågorna gör med maten så blev den ett "big no-no".

Jag fortsatte använda den ett tag för att värma vetedynan till kvällen och snart fick den då flytta till vårt kontor för jag tyckte inte den hörde hemma i köket. Men efter att jag började använda varmvattenflaskor istället för vetedynor blev mikrovågsugnen helt sysslolös.

Nu då vi flyttat till Klippan har vi inte längre någon mikrovågsugn överhuvudtaget. Och lika så bra det. Vi saknar den inte det minsta!


Fakta eller myt?

Det finns forskning som påvisar att mikrovågsugnen minskar näringen i maten och andra påstår att det gör den inte alls. Det beror förstås också på hur man mäter. Ett vitamin kan ju finnas kvar i maten, men inte ha samma biotillgänglighet längre. Alltså att kroppen inte kan absorbera och tillgodogöra sig näringen. Men det finns studier som påvisar att vitaminnivåerna de facto sjunker.

Sen tycker ju många att den är så himla snabb och praktisk så de vill inte ens höra talas om att den skulle kunna vara dålig på något sätt. Man klappar istället händerna på öronen och sjunger lalalala. För att inte tala om den gruppen som skriker "myt" om den forskning som gjorts. Och det är klart, eftersom producenterna så gärna vill att vi ska köpa deras mikrovågsugnar. Follow the money.

Traditionell matlagning VS mikrovågor

När du lagar mat genom att grilla eller koka används vågor av infraröda frekvenser. Direkt värme uppstår till exempel vid grillning medan indirekt värme uppstår i en varm gryta. Maten värms av en frekvens, en skakande rörelse och allt blir varmt, även kärlet. Idag vet vi att mat som tillagas genom kokning eller ugnsbakning (indirekt värme) har mera hälsoeffekter än mat som grillas eller steks (direkt värme) som kan ha direkt hälsovådliga effekter.

I mikrovågsugnen alstras ett högfrekvent elektromagnetiskt fält  på cirka 2450 MHz med hjälp av en magnetron som sänder ut mikrovågor. Dessa kraftfulla energivågor förändrar molekylers polaritet fram och tillbaka mellan positiv och negativ laddning miljontals gånger per sekund. Det får atomer och celler att röra sig i hög hastighet. Denna våldsamma rörelse i till exempel vattenmolekyler, gör att (direkt) värme uppstår.

Mikrovågor klarar inte av att värma alla substanser, utan det är bara där vätska finns som värmen uppstår. Ingen indirekt värme är möjlig i mikrovågsugn, då hårt vätskefritt material inte tillåter att molekylerna roterar. Du har kanske mörkt att en tallrik inte blir varm (annat än av värmen från den uppvärmda maten). 

Resultatet vid mikrougnsvärmning är en nedbrytning av maten på molekylär nivå. Man kan säga att mikrovågsugnsmat är mat som har blivit molekylärt dekonstruerad.Historia

Mikrovågsugnen konstruerades av tyska forskare under andra världskriget så att man snabbt skulle kunna värma stora mängder mat till soldaterna, detta för att stödja invasionen av Sovjetunionen. Efter kriget gjorde ryssarna omfattande forskning kring mikrovågsugnar, vilket resulterade i att de totalförbjöds 1976 av hälsoskäl, men sen blev det tillåtet igen efter perestrojkan, men med mycket mindre strålning är på många andra håll i världen.

Forskning

Ryska, tyska och schweiziska studier har visat bland annat följande negativa effekter på maten vid värmning i mikrovågsugn:
 • Aktiva proteiner (enzymer) destabiliseras och inaktiveras.
 • Mjölkens struktur ändras och den blir surare.
 • Alkaloiderna (viktiga cancerhämmande ämnen) försämras hos grönsaker.
 • Biotillgängligheten av vitaminer och mineraler minskar.
 • Matens vitalkraft försämras kraftigt.
 • Matsmältningen har svårare att bryta ner mikrovågsvärmd mat.
 • Näringsämnena förändras så att det leder till tillfälliga försämringar av blodet.

Studier visar att mat som upphettats eller tinats i mikrovågsugn sätter igång skadliga förändringar i blodet och lymfan, vilket ökar risken för cancer. 

Mikrovågor ger mindre näring

Inom mikrovågsugnsindustrin har man bara studerat problemen med strålningsläckage från ugnen. Varken producenter eller myndigheter har gjort blodtester på personer som äter mat värms i mikrovågsugn.

Det var faktiskt i Ryssland som man var först ut med att undersöka detta och fann att mat som behandlats med mikrovågor hade 60-90 % mindre näring. Särskilt vitaminerna B, C och E samt mineralerna sjönk väsentligt och även köttproteiner bröts ned.

Mikrovågor ger skadliga ämnen

Eftersom mikrovågorna bröt ned molekylerna på ett kaotiskt sätt bildades skadliga (radiolytiska) ämnen i maten. Cancerframkallande ämnen bildades i all mat som testades; i kött, mjölk, säd, grönsaker och till och med när man tinade frysta frukter och grönsaker.

Plantan vattnad med mikrat vatten dör på 9 dagar. Jämfört med renat vatten (höger).


Blodet och immunförsvaret reagerar

Forskning utförd i Schweiz av professor Bernhard H. Blanc, Lausanne och dr Hans U. Hertel, Bern, jämförde blod hos frivilliga personer som hade ätit mat som var tinad i mikrovågsugn med blod från personer som åt mat tillagad på vanlig spis. Hos alla försökspersoner som åt mikromaten reagerade kroppens immunförsvar och blodet förändrades på samma sätt som vid en förgiftning. 1991 publicerade de resultatet på sin forskning som påvisade att mikrovågsbehandlad mat utlöste lymfatiska problem och ohälsosamma förändringar i blodet som i stor utsträckning liknade de första stadierna av cancer.

De stora förändringarna i blodet gick tillbaka efter ett par timmar i dessa testningar, så man spekulerar om att man tillfälligt skulle kunna äta mikrovågsvärmd mat utan större hälsorisker. Nu ska vi komma ihåg att dessa prover pågick i bara ett fåtal dagar. Så om man kontinuerligt och i riklig mängd äter mikrovågsvärmd mat kan man få andra (värre?) effekter.

Efter sitt experiment fann de nämligen en högre förekomst av cancer i matsmältningssystemet hos dem som åt mikrovågsbehandlad mat dagligen en längre tid. Det sänkte nivåerna av hemoglobin och immunceller. Det skapade också en obalans mellan det ”goda” kolesterolet HDL och det ”onda” kolesterolet LDL.

Hertel fann att det blev samma resultat vare sig man lagade eller bara tinade maten i mikrovågsugnen. Då rå eller konventionellt tillagad mat gjorde blodet tunnare, gjorde mikrovågsbehandlad mat blodet tjockare så att det började klumpa sig. Många människor tar blodförtunnande medicin idag och man kan ju alltid undra varför.

När dr Hertel började tala offentligt om riskerna med mikrovågsugnar, fick en schweizisk industrigrupp en domstolsorder som förbjöd honom att tala mer om saken. 1993 dömde en domstol honom för ”störande av handel” och förbjöd hans forskning att publiceras. Dr Hertel tog kampen vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter och 1998 upphävde de domen och beordrade Schweiz att betala skadestånd till dr Hertel.

Plast i mikron läcker kemikalier

Jag rekommenderar att plastbanta hemmet i allmänhet och köket i synnerhet! Plast innehåller ofta en massa hormonstörande, cancerframkallande och allergiframkallande ämnen som man verkligen inte vill få i sig. När man använder mjukplast i en mikrovågsugn påverkas plasten så att kemikalier läcker in i maten. Dessa kemikalier anses leda till bland annat försämrad spermieproduktion och cancer.

Ett cancerframkallande ämne, di-etylexyl-adepat (DEHA), finns i plastfolie. Tolvåriga Claire Nelson blev nyfiken på detta och undrade om cancerframkallande ämnen kunde läcka ut i mat täckt av plastfolie när den påverkas av mikrovågor och tre år senare påbörjade hon en undersökning. Forskaren Jon Wilkes vid National Center for Toxicological Research i Arkansas, USA bestämde sig för att hjälpa Claire, som testade fyra olika kombinationer av plastfolie och olivolja. Hon upptäckte att det inte enbart var cancerframkallande ämnen som läckte ut från plasten till oljan, utan även xenoöstrogener, kemikalier som beter sig som östrogen och som har kopplats till låga spermieantal hos män och bröstcancer hos kvinnor.

FDA:s gräns för DEHA i mat är 0,05 delar per miljon. I Claires experiment hade 200 till 500 delar DEHA läckt ut i oljan! Hennes resultat har publicerats i vetenskapliga tidningar och Claire vann första priset för elevforskning från the American Chemistry Society. Även hon har smutskastats efteråt.

Frekvenser påverkar oss hela tiden

Har du tänkt på att allt har en rörelse, en vibration, en frekvens? Ljus, ljud, ja, varje atom har en egen frekvens! Mikrovågor är mycket korta högfrekventa våglängder som rör sig med ljusets hastighet. Nästan 400.000 människor är överkänsliga mot elektrisk strålning och cirka 10 % av dem klarar inte av att leva i ett el- och strålningssamhälle. Vanliga symptom på att kroppen utsatts för en stor dos av strålning kan vara att man blir trött, yr, mår illa, får ont i huvudet, nattsvettas, får problem med minnet, koncentrationen och/eller får allergier. Här har jag tidigare skrivit om vardagsstrålning.

Robert O. Becker skrev i sin bok ”The Body Electric” att kroppen är en elektrokemisk varelse och allt som stör eller förändrar dess fina balans påverkar därför hälsan. Solljuset är naturens viktigaste vibration för många av kroppens processer, D-vitaminproduktionen som exempel. Kroppen fungerar som en antenn som tar upp mikrovågor med samma våglängd som solljus.

Solen är livets källa, men mikrovågor tävlar med den livsviktiga energin från solen och påverkar de grundläggande kopplingarna i kroppens energetiska livsflöde. Medan solljuset pulserar som likström och inte orsakar värme, strålar mikrovågsugnar som växelström vilket skapar friktion och värme.

En mikrovågsugn skapar ett starkt elektromagnetiskt fält som får atomer och celler att röra sig i hög hastighet, vilket skapar friktion och värme. Allra starkast påverkas syret i vatten. Men förutom den uppvärmande effekten blir det också icke-upphettande effekter. Mikrovågor deformerar och sliter sönder molekylstrukturen och försvagar cellmembranen. Mikrober som virus kan enkelt ta över sådana skadade celler.

Mikrovågorna bryter också ned elektriska kretsar i nerver, stör hjärnvågor och den symmetriska balansen i nervsystemets energifält i sin helhet. Det gör helt enkelt att man blir slö och förvirrad. Brännskador kan också inträffa om man öppnar mikrovågsugnen för att röra om i maten eller ta ut den, men det ger brännskador på ett djupare plan under huden, vilket kan vara svårt att upptäcka.

Förutom att plaster ger ifrån sig kemikalier så finns det också risk med att hetta upp vätskor i glas-, keramikbehållare. Även om vätskan inte kokar kan den explodera om någon till exempel sätter en sked i den.

Strålningen från mikrovågsugnen

Min lärare Steven Acuff har sagt att en mikrovågsugn är nästan som att ha en radar eller telekommunikationssatellit i köket. Den större delen av strålningen går genom dörren på ugnen och strålar omkring en meter i alla riktningar. Strålningen pågår dessutom i flera minuter efter att den stängts av! Inte så trevligt, eller hur?

Miljöskyddsmyndigheten i USA beräknar att den allmänna bakgrundsstrålningen av mikrovågor ökar med 15 procent varje år. Därför tycker man att det vore smart att begränsa det vi kan, som att minska mikrovågsstrålningen hemma genom att bojkotta mikrovågsugnen.

I Sovjetunionen förbjöds mikrovågsugnen 1976 efter att studier påvisade hur strålningen från radar påverkar hälsan med symtom såsom högt blodtryck, hormonstörningar, huvudvärk, yrsel, trötthet, lynnighet, oro, koncentrationssvårigheter, grå starr och till och med cancer.

Idag är mikrovågsugnar tillåtna i Ryssland, men den strålning som tillåts är bara en bråkdel av de nivåer som tillåts i västvärlden. I USA får mikrovågsugnarna stråla mest.


Barn och mikrovågsugn

Barn är känsligare och mera sårbara. Barn rekommenderas inte använda mikrovågsugn och inte heller titta på maten genom luckan medan den hettas upp, eftersom alla ugnar läcker strålning!

Undvik också att värma bröstmjölken eller vällingen i mikrovågsugnen, eftersom vitaminnivån sjunker och aminosyror omvandlas och blir giftiga för barnets nervsystem och njurar. Det framgår i en publicerad studie; Lita Lee, Dec 1989. John Kerner från Stanfords universitet hävdar att dessa förändringar även kan skapa en starkt nedbrytande bakterieform och att mikrovågsugn inte bör rekommenderas.

Värm hellre barnmaten i en behållare av glas eller rostfritt stål i vattenbad på spisen. Det går fortare än du tror.

Hur värmer vi maten bäst?

För en god hälsa finns det ingenting som går upp mot riktig eld, men även den elektriska spisen värmer maten på ett mycket bättre än mikrovågsugnen. Men det bästa sättet är att värma upp maten är att använda vedeld eller gas, som värmer maten med en naturlig flamma, vilket ger den kraftfullaste energiladdningen.

Dr Rudolf Hauschka gjorde ett experiment för att demonstrera den energetiska skillnaden mellan elektrisk-, gas- och vedspis (mikrovågsugnar fanns inte på den tiden). Han groddade vete med vatten som kokats på var och en av de tre spisarna och sedan kylts och mätte sedan hur snabbt det groddade vetet växte under samma förhållanden. De som växte med vatten från gasspisen växte dubbelt så snabbt som vatten som värmts med den elektriska spisen. Med det energirika vattnet från vedspisen växte groddarna till och med tre gånger längre.

Den energetiska kraften hos riktig eld är bäst för en god hälsa och fungerande självläkning!

Denna vackra vedhälla finns i Ekenäs museum. Tyvärr inte i mitt kök...

Tänka kritiskt

Att värma mat i mikrovågsugn är bekvämt, men är det värt det? Jag tycker det är viktigt att tänka kritiskt från alla håll. Jag har tänkt mycket på om det nu faktiskt är så farligt, ger så mycket strålning, minskar så mycket näring eller påverkar mina celler så mycket av att äta mikrad mat. För varje forskning som säger "ja", finns det någon som säger "jo, men...". Och det övertygar i alla fall inte mig!

Vissa saker är lättare att undvika än andra och mikrovågsugnen har varit förvånansvärt lätt att klara sig utan. Jag tar därför det säkra före det osäkra och jag känner många som gjort samma beslut och slängt ut sin mikrovågsugn.

Hur tänker du? Har du slängt ut den redan eller funderar du på det? Eller började du fundera först nu? Kommentera gärna.

Källor:

söndag 9 augusti 2015

Plastbantad eco lunchbox

Ni vet ju redan att jag gillar lokala företag som drar sitt strå till stacken för att ge oss alla en bättre värld. För ett tag sen öppnade Annika i Kvevlax en nätbutik som heter Green Lily och hennes vision är att bidra till en renare värld genom att erbjuda hälsosamma och rena produkter som också är rättvist producerade. Musik för mina öron!


Tidigare i våras fick jag hem en efterlängtad matlåda i rostfritt stål från Green Lily. Jag var ivrig att börja använda den, fara på picknick, ta med min lilla matlåda vart jag än kunde tänkas behöva ett snack. Men sen kom vår flytt emot och picknicken fick vänta. Tack och lov är sommaren äntligen här och picknickarna kan avnjutas igen!


Jag har tidigare skrivit om att plastbanta och det är ett hett ämne idag. Vi försöker hålla bort plast från hela hemmet i allmänhet och köket i synnerhet. Därför är en matlåda i rostfritt stål väldigt välkommen, eftersom jag tidigare använt mig av glasburkar och glas kan gå lättare sönder.


Bild från http://ecolunchboxes.com.
Matlådan är inte så stor, faktiskt lite mindre än jag hade föreställt mig. Men den räcker förvånansvärt bra till ändå. Det följer även med en lite tunnare och en liten låda där man kan förvara frön, nötter, bär, små grönsaksbitar eller en dressing till salladen. Väldans praktiskt!


Jag har nu fått syn på en plastfri rakhyvel och glassformar i rostfritt stål för att kunna göra egen glass av smoothies - om nu sommaren behagar komma på riktigt, som de lovar! Utbudet växer hela tiden, så bekanta dig gärna med Annikas webbshop Green Lily och hitta dina egna favoriter.

   

onsdag 5 augusti 2015

Raw chokladrutor med hallon på frilufts- och hälsodagen i Närpes

Ikväll var det frilufts- och hälsokväll på Centralplan i Närpes. Jag var där med ett gäng raw godingar. Jag bjöd också på kombucha (med lite sodavatten och jordgubbar) och kombucha kan ni läsa mera om här.

Det var jättetrevligt och många kom fram för att prata, både gamla och nyare bekantskaper. Jättekul! Och det var också roligt att se hur hälsointresset växt i min hemstad, där jag ju inte bott på ett antal år. Känns bra att ha flyttat hem igen!Här nedan kommer nu det utlovade receptet på chokladrutorna!

Tips! Om ni gillade dem kan ni komma på kurs i september och lära er laga mera raw tårtor och pajer. Vi ses!

Raw chokladrutor med hallonBotten
 • 4 dl cashewnötter (blötlagda i ca 8 timmar i lättsaltat vatten och sen sköljda)
 • 2 dl kokosolja
 • ½ dl kakaosmör
 • 2 dl kakaopulver
 • 1-2 dl kokossocker enligt smak
 • 1 tsk salt
 • 3 dl valnötter (blötlagda i ca 8 timmar i lättsaltat vatten och sen sköljda)
 • 2 dl russin
Gör så här
 1. Smält kokosoljan och kakaosmöret i vattenbad.
 2. Tillsätt kokossockret och kakaopulvret så kokossockret smälter lite.
 3. Häll av vattnet och skölj cashewnötterna och mixa dem till en massa.
 4. Häll av vattnet och skölj valnötterna och hacka dem till mindre bitar.
 5. Rör samman alla ingredienser till en smet.
 6. Sätt bakplåtspapper i botten av en form.
 7. Tryck ut en jämn botten med en sked och ställ i kylskåpet.

Hallongrädde
 • 2,5 dl kokosgrädde
 • 1,5 dl frystorkade hallon
Gör så här
 1. Mixa samman kokosgrädden med de frystorkade hallonen. (Du kan så klart använda färska eller frysta bär också, men då blir det en blötare konsistens så ta lite mindre mängd.)
 2. Häll ut kokosgrädden på botten och jömna ut med slickepott.
 3. Ställ i kylskåp tills det blir dags att servera.
 4. Dekorera till exempel med färska hallon eller kokos.
 5. Njut!
Kan förvaras i frysen.

Tack, systra min, för hjälpen! <3

tisdag 4 augusti 2015

Friluftsdag i Närpes

Imorgon kväll (onsdagen den 5.8.2015) är det frilufts- och hälsokväll i min hemstad Närpes. Jag kommer att vara där och ha med mig lite raw tårtbitar och sånt gott. Så är du nyfiken på raw food ska du definitivt komma ut!

På denna frilufts- och hälsokväll får man testa på olika slags jumpa, dans, redskapsgymnastik, tennis, paddling i ån, motionsparken, orientering med mera och även smaka olika hälsosamma läckerheter.
Evenemanget som är gratis riktar sig till alla åldrar, kvinnor, män, ensamma eller grupper, kort sagt: hela familjen. 

Vi ses vid Centralidrottsplanen i Näsby kl. 18:30-20:30! Välkommen med!


fredag 24 juli 2015

Sova på futon och kemikaliebanta sovrummet

När vi nu flyttade ut till Klippan rymdes inte vår gamla säng in i vårt nya lilla sovrum. Det är nämligen bara 2,4 x 3 meter, så rummet mellan vägg och säng skulle då bli ynka 30 cm på varje sida. Alltså onödigt trångt. Vi hade mina föräldrars gamla säng som var 160 cm bred, vilket gav lite mera rum att röra sig på, men efter några nätter hade vi båda otroligt ont i ryggen på grund av den alltför mjuka sängen. Dessutom hade den metallfjädrar, vilket gjorde den till en enda stor antenn. Inte så trevlig tanke att ligga där och grillas varje natt. För att inte tala om bäddmadrassen av syntetmaterial.

Välkommen på en titt in i vårt sovrum!

Skumma madrasser

Skummadrasser innehåller fler kemikalier än ett fat olja, enligt Monica Kauppi som skrivit boken ”Impotensmadrassen”. Många av kemikalierna är inte bundna i materialet och lossnar därför i olika grad och tas upp i kroppen. Kauppi har bland annat funnit flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, antimögelämnen, perfluorerade ämnen och tungmetaller i madrasser. Naturmaterial som ekologisk ull och bomull eller ren naturlatex är därför att föredra.

Min syster Lisette och hennes sambo Simon investerade i fjol i en futon av naturmaterial och de har varit otroligt nöjda med sin. Här kan du läsa om det på hennes egen blogg Småvilda Val. När vi var barnvakt hos dem nyligen sov vi på deras futon och blev ännu mera förtjusta. Christian tyckte absolut att vi skulle byta till futon vi också.

Futon från Björneborg

Så för några veckor sen gjorde vi en tur till Björneborg för att provligga och hitta den rätta futonen för oss. Det finns nämligen olika materialsammansättningar som gör dem olika mjuka och hårda.

Porin Villa ja Peite mottogs vi av en trevlig Antti, som dessutom kunde en hel del svenska. Vi fick jättebra info om de olika futonerna och fick provligga kombinationer av olika madrasser och bäddmadrasser. Dessutom fick vi rundtur i fabriken.

För mig är det viktigt att hela företaget har en god etisk standard och tar hänsyn till hälsa och miljö. Och Porin Villa ja Peite värnar om naturen och miljön och använder sig av giftfritt naturmaterial och till stor del ekologiska material. All bomull är till exempel ekologisk.

Futonens skötsel

Futonen ska rullas med jämna mellanrum för att hållas i bra skick, men exakt hur ofta beror på vilket material man väljer och på vilket underlag den vilar. Överlag sägs det att den första kvartalet ska rullas varje gång man byter lakan och sen rekommenderas det att man rullar den en gång per kvartal, alltså var tredje månad. Man ska samtidigt vända på den eller snurra på den så man sover på lite olika ställen. I början är den lite tyngre och styvare att rulla, men den blir mjukare och lättare bearbetbar efter en tid.

Man kan med fördel också låta den sola ute en vacker sommardag. Vänd på den och låt den sola båda sidorna. Då blir den fluffigare och håller sig fräsch.

Futonens överdrag i bomull har dragkedja och kan därför tvättas i svalt vatten och få torka (så det inte krymper) vid behov. Men man har så klart lakan på bäddmadrassen som tvättas varje gång, så det ger längre livslängd på madrassen.

Traditionellt vilar futonen på tatamis, japanska mattor som vanligtvis täcker alla golv i hemmen, men de kan också vila på vanlig sängbotten av trä. Vi ville sova på golvnivå, men valde istället för tatamis en luftig, måttbeställd kokosmatta som går från vägg till vägg.

Futonmodeller

Bomull. Traditionell, mjuk futon.

Ylle och bomull. Leder lättare bort fukt och svett.

Bomull och kokos. (Den hårdaste och vårt val!)

Ylle, bomull och kokos. Lite mjukare än den ovan.

Ylle, bomull och naturgummi. Mest lik en vanlig skummadrass.

Hästhår, bomull och kokos, den sköna lyxvarianten.
Kassettbäddmadrasser

Kassettbäddmadrassen kan även fås med olika fyllning.

Bomullsfyllning till kassettbäddmadrassen.

Yllefyllning till kassettbäddmadrass. (Leder bort fukt och vårt val!)

Hästhår med kokos till kassettbäddmadrass. Mjuk och skön.

Tunnare bäddmadrasser och skyddsmadrasser

Tunnare bäddmadrass eller skyddsmadrass med ylle eller bomull.

Bilderna ovan är från Porin Villa ja Peite. Jag kan varmt rekommendera dem, för de var väldigt proffsiga och miljömedvetna och hade trevlig och snabb betjäning. Man kan beställa direkt från deras hemsida, men jag skulle ändå rekommendera att man ändå gör ett besök dit för att provligga futonerna först.

De gör även sängbottnar och madrasser för bebisar och barn med förlängningsdel samt måttbeställda kokosmattor för dem som vill ligga på golvet.

Man kan även beställa täcken, dynor eller hela set i ekologisk bomull eller ylle samt andra textilier.

Vårt nya kemikaliebantade sovrum

Efter mycket provliggande valde vi kokosmadrassen av kokos och ekologisk bomull med bäddmadrass av ylle. Samtliga med en yta av ekologik bomull. Man kan sätta futonmadrassen i en vanlig sängbotten av trä, men vi ville ha en så bred madrass som möjligt och vi ville dessutom sova på golvet. Antti gav så förlag på att låta futonen vila på kokosmatta istället för tatamis (som är mycket tätare och inte andas lika bra) och den idén köpte vi. Två veckor senare levererades allt direkt hem till vår stuga på Klippan.

Här kommer några bilder från vårt nya sovrum.

Vi har dämpade färger med grått, beige, vitt, svart och senapsgult.

I fotänden vilar en mjuk, grå och lurvig matta som är skönt att stiga på barfota.

Vi sover nu på en 4 cm kokosmatta närmast golvet, bomull-kokosmadrass i mitten och yllekassettbäddmadrass högst upp.

I sovrummet har vi varsin likadan batteridriven väckarklocka och nattdukslampa.
Mjuka linjer på nattduksborden som är original från när mormor och morfars bodde här på sommarstället.

Blomman ska få fler vänner snart. Vi har varsin klädkrok där vi kan hänga våra kläder.

Feng shui principer

Tidigare nämnda syster är dessutom feng shui konsult, vi har också försökt inreda enligt feng shui principer. Det vi ännu saknar är tavla, någon röd färgklick, en orkidé (har redan flera, men de blommar inte just nu) och en passande sänggavel.
 1. Det lugnaste rummet i hemmet ska vara sovrummet.
 2. Från sängen ska man ha fri sikt ut från rummet och sänggaveln ska stå mot en vägg.
 3. Inred inte i för starka färger. Naturfärger som grönt, blått, grått, brunt och beige är bäst. Starka, intensiva färger som rosa och rött gör det svårare att slappna av.
 4. Någon enstaka detalj i rött kan däremot förstärka passionen.
 5. Prylar som stärker pars tvåsamhet kan också fungera, till exempel tavlor med erotiska motiv eller ett bröllopsfoto.
 6. Par ska ha likadana lampor och nattduksbord och en gemensam sänggavel.
 7. Möblerna bör inte ha vassa hörn.
 8. Orkidéer ska vara de perfekta blommorna till sovrummet.
Undvik:
 1. Delad madrass bör undvikas och är inte bra för sexlivet.
 2. Hyllor ovanför sängen kan skapa oro och ge en tryckande känsla.
 3. Ha inte för stark belysning. Dämpat ljus gäller.
 4. Dofter eteriska oljor kan ha en lugnande och positiv effekt.
 5. Undvik saker som för tankarna till jobb och stress. Datorer, pärmar och telefoner kan ge stress och är inte bra för vare sig sömnen eller sexlivet.

Kemikaliebanta sovrummet!

Slutligen kan vi sammanfatta sovrumsplaneringen så här:
 1. Välj giftfri säng, täcken, kuddar och sängkläder av naturmaterial! 
 2. Vädra sovrummet gärna varje dag! Eller sov med öppet fönster om vädret tillåter. 
 3. Minska på elektroniken i sovrummet! Undvik mobiltelefon, dator och TV i sovrummet. Om du måste ha mobilen i sovrummet få sätt den i flygplansläge nattetid. Ladda inte telefonen bredvid ditt huvud! 
 4. Se till att sängen inte ligger nära eluttag eller värmeradiatorer. De ger ifrån sig elektromagnetisk strålning som stör sömnen och kan påverka hälsan negativt.
 5. Placera grönväxter och blommor i sovrummet! De renar luften från kemikalier och strålning, återfuktar luften och tar upp koldioxid och ger syre.
 6. Möblera gärna enligt feng shui och låt sängen ligga i kraftposition med utsikt över dörren och fönstret.

Det var en titt in i vårt sovrum. Kanske ni fick några idéer för ert eget sovrum?

tisdag 21 juli 2015

Raw chokladtårta med hallon

Jag har åter haft en efterlängtad tjejdag med mina gamla goda vänner med mycket prat och skratt. Denna gång träffades vi i nya hemmet på Klippan. Dagen till ära hade jag kvällen innan svept ihop en raw chokladtårta med hallongrädde som vi avnjöt till favoritkaffet från FourSigmaFoods. Den blev väldigt uppskattad. Så här kommer receptet!


Raw chokladtårta med hallon


Botten
 • 2 dl russin
 • 3 dl mandel (blötlagda i ca 8 timmar i lättsaltat vatten)
 • 2 msk kakaopulver
 • ½ tsk havssalt
Gör så här
 1. Mixa alltsammans.
 2. Spänna fast bakplåtspapper i botten av en form med löstagbar kant som är ca 18 cm i diameter.
 3. Tryck ut en jämn botten med en sked och ställ i frysen.

Fyllning
 • 4 dl cashewnötter (blötlagda i ca 8 timmar i lättsaltat vatten)
 • 2 dl kokosolja
 • ½ dl kakaosmör
 • 2 dl kakaopulver
 • 1-2 dl kokossocker enligt smak
 • 1 tsk salt
Gör så här
 1. Smält kokosoljan och kakaosmöret med kokossockret i vattenbad.
 2. Mixa samma alltihop till en smet.
 3. Smet ut hälften av fyllningen på botten av tårtan. 
 4. Ställ tillbaka den i frysen.

Hallongrädde
 • 2,5 dl kokosgrädde (bara den hårda delen)
 • 2 dl frystorkade hallon


Gör så här
 1. Mixa samman kokosgrädden med de frystorkade hallonen. (Frystorkade hallon kan man köpa på de flesta ekobutiker. Jag råkade ha en lösviktspåse från Punnitse ja säästä. Men du kan så klart använda färska eller frysta bär också med så blir det en blötare konsistens så ta lite mindre mängd.)
 2. Häll ut kokosgrädden på första lagret fyllning och se till att den täcker jämnt.
 3. Ställ i frysen så att den blir så pass fast att du kan breda på andra hälften av din chokladfyllning.
 4. Ställ sen i kylskåp till det blir dags att servera.
 5. Dekorera till exempel med färska hallon, björnbär och kokos.
 6. Servera gärna med lite kokosgrädde eller hallongrädde. (Här blev det Oatlys vaniljvisp. Inte raw, men gott.)
 7. Njut!
Kan förvaras i frysen.


fredag 17 juli 2015

Nu3tious chia smoothie

Äntligen fick jag tummen ur och tog mig ut på en första morgonlänk i de nya hemtrakterna. Det har gått veckor sen min senaste länk och min kropp har verkligen längtat efter en skön länk. Så jag steg upp och drog med min Mira (vår hund) på en skön länk i morgonsolen. Jättelång blev den inte, men dock 5,3 km. Jag fick nu träna min diafragma och öva näsandning och lyckades faktiskt näsandas hela länken! Alltså både andas in och ut genom näsan.


Väl hemma tog Mira sig en dopp i havet, men jag fegade ur och tyckte det var för kallt. Istället gjorde jag mig en återhämtande chiasmoothie.

Mira tar sig ett dopp i havet efter länken.


Här kommer receptet:

Ingredienser
 • 3 dl kokosmjölk
 • 4 msk chiafrön (nu3)
 • 1 banan
 • 1 msk kakaonibs (nu3)
 • 1 tsk lucumapulver (nu3)
 • 1 tsk camu-camupulver (nu3)
 • 1 tsk acaipulver (nu3)
 • ½ tsk havssalt
 • 1 krm cayennepeppar
 • eventuellt lite kokossocker enligt smak
Mixa samman allt. 
Dekorera med torkade mullbär, kakaonibs och lite kokos eller något annat gott.
Njut!

Jag har börjat använda många av nu3:s produkter och jag är jättenöjd. De är prisvärda och det har varit bra kvalitet. Jag tycker om företag som satsar på bra kvalitetsprodukter. De ger dessutom 15% rabatt om man ger "morotsliv" som rabattkod! 


Nu önskar jag er en riktigt skön helg och hoppas på mycket sol, mycket värme och mycket sommar!

Mot nya äventyr

Hej go' vänner! Det har varit en längre paus här på bloggen, som ni kanske märkt. Det har nämligen hänt massor i mitt morotsliv! Så vad har hänt? Jag tror vi tar det från början.

Ni som följt mig en längre tid vet redan att jag brände ut mig 2009 och att jag och min man försökt bilda familj sen 2006. Och ja, vi har gjort allt från alternativa och naturliga metoder till hormonbehandlingar och IVF och hela baletten, så bespara mig goda råd i kommentarsfältet. Jag har hört allt och testat allt. Och, ja, även adoptionsstigen har vi gått och inte heller den leder oss någonvart. Så efter den sista motgången i juni 2013 bestämde vi oss för att ta en paus från det hela i ett år och först då besluta hur vi väljer fortsätta.

Sommaren 2014 kom och det blev dags att ta beslut. Och vi kände båda att nu räcker det med kamp. Vi vill inte leva i en ständig motgång där hopp och förtvivlan kantar vardagen. Så vi gjorde ett stort beslut. Vi valde ett liv utan barn! Det var inget lätt beslut, men det kändes som det var det enda rätta att göra. (Alltså skulle mirakel inträffa är naturligtvis varje barn välkommet! Men vi kan inte gå omkring och hoppas och vänta längre. Enough is enough!)

Så nu satt vi där i ett stort hus på en stor gård med småbarnsfamiljer i nästan varje knut. Vi hade valt ett idylliskt läge med trygg skolväg, fina daghem och nybyggd skola och fina aktiviteter för våra kommande barn. Vi hade båda heltidsarbeten för att kunna betala huslånet och alla kostnader som ett stort hus för med sig. Men inga barn att fylla huset med. Det kändes helknasigt.

Så vi frågade oss: Vad vill vi göra med våra liv om nu inte Plan A funkar? Jag ville resa och min man ville bo i Thailand. Det kan ju inte vara så svårt att kombinera. Men då kunde vi inte bo som vi gjorde. Så på hösten började vi förbereda husförsäljning, i januari 2015 satte vi ut huset på marknaden och hittade snabbt en fin, liten familj som ville köpa vårt hus.

Min man har slutat på sitt jobb och frilansar nu som musiker. Själv har jag ett år tjänstledigt från mitt jobb. För i oktober åker vi till Thailand! Jippii!


Så nu i juni har min semester börjat och vi har flytta ut till "skären", till vårt sommarställe vid havet. Vi bor nog på fastlandet så vi har bilväg och el, men inget rinnande vatten. Vi flyttade från 165 m2 till 54 m2 så vi har sålt, skänkt och till och med slängt bort en himla massa grejer och kläder. Mest skänkt faktiskt. Men jag blev ändå överraskad över hur mycket grejer vi hade att packa ihop när vi skulle tömma stället, så då fick vi ännu skänka ett helt lass till välgörenhet. Så det har tagit mycket mera tid och energi är jag kunnat förutspå. Men nu är det klart!

När vi körde från gården för sista gången var det så klart lite vemodigt och jag hade trott att jag skulle fälla en tår, men ingen kom. Det kändes helt rätt. Avslutat. 7 år i huset. Nu blickar vi mot de kommande 7 åren. Och på Klippan bor vi nu mycket enklare och mitt i naturen. Och vi älskar det!Vår katt och hund har förstås även de flyttat med. Hunden Mira visste vi att det inte skulle vara några problem för, men katten Sleepy var vi lite oroliga för. Men vi pratade med djuren mycket innan vi flyttade och det har gått otroligt smidigt. Sleepy älskar att vara ute hela dagarna och kommer bara in på korta matpauser och förstås till natten för att sova. De ska bo hos mina systrar sen då vi far utomlands.Så nu vet ni lite vad som pågår. I sommar kommer jag säkert att skriva en hel del om våra liv här ute på Klippan. Sen kommer jag att köra en massa kurser och ge föreläsningar i september och början av oktober innan vi flyger iväg. Så från oktober kommer ni säkert att få mycket uppdateringar från andra sidan Jorden.

Planer i Thailand? Inte så många ännu. Vi har köpt biljetten dit och kommer att åka runt i landet. Det kommer att bli bra träning för ett kontrollfreak som mig och jag ser med kittlande förtjusning fram emot ett fantastiskt äventyr tillsammans med mitt livs kärlek.

söndag 14 juni 2015

Tack för idag!

Kom nyss hem efter en inspirerande och intressant dag på SARA:s Jubileumsgiro 2015. Jag vill rikta ett stort tack till alla som gjorde denna dag möjlig!

Tack!

Till föreläsarna/experterna Linda, Ralf, Mikael, Ingemar och Birgitta, föreningen SARA som har satt ihop hela turnén, Maria och Anette från Café Raawka för maten, Carina, Charlotta, Lisette, Annika och Hanna för all praktisk hjälp på plats och till alla åhörare framför allt! Dylika dagar blir ju inte av om det inte kommer deltagare, så stort tack och mycket kärlek till ER!

Jag tycker själv att det blev mycket lyckad dag och av er som var med som åhörare har jag bara fått positiv feedback och det är ju jätteroligt. Svenskarna sa också att de tyckte det var jättetrevligt att få komma hit och träffa oss Österbottningar. De kommer gärna fler gånger, sa de. Så det var ju roligt att höra!

Här kommer ett urval foto från dagen:

Ingemar, Linda, jag, Ralf, Birgitta och Mikael vid pianot.

Ett 60-tal åhörare deltog idag.

Linda Lundberg berättar om smärtans orsaker.

Ralf Sundberg belyser problematiken kring boven sockret.

Mikael Nordberg skapar ett nytt hälsosystem.

Ingemar Ljungqvist förklarar HIV:s ursprung; den första GMO.

Birgitta Klemo hjälper tusentals med sin breda kunskap, erfarenhet och glädje.

Frågor och diskussioner avrundade en lärorik och intressant dag.

Tack till er alla!!!