måndag 28 september 2015

Tatueringar av kol

Med en gammal nålfobi - kombinerat med en strävan till att leva ett så giftfritt liv som möjligt - kan det tyckas som galenskap att tatuera sig. Och det kanske det är. Men jag har varit envis i min jakt efter en så giftfri tatuering som möjligt. Morotsliv handlar ju trots allt om att försöka hitta bättre alternativ i det liv man väljer leva.


Jag har några stycken. Tatueringar alltså. Jag tatuerade en liten groda på ankeln när jag var 20 och en liten hjärtkrumelur i nacken när jag var 25 och de är antagligen gjorda med vanligt bläck. Jag tänkte inte så mycket på sånt på den tiden. Jag ville ha fler, men faktumet att jag hade börjat intressera mig mera för hälsa och min nya medvetenhet om innehållet av tungmetaller och andra kemikalier i bläcket gjorde att jag valde låta bli.

Jag läste om vilka färger man använt förr i världen före bläckets tid och om spirituella tatueringar. Daniel Vitalis har låtit tatuera sig med mineraler, men jag kunde ju inte börja åka över halva världen till hans tatuerare i Amerika heller. Det måste finnas på närmare håll. Jag frågade flera tatuerare, men ingen kunde hjälpa mig.

Förrän fjol, när jag frågade min goda väninnas man Antti som är tatuerare, om han kunde tänka sig tatuera mig med mineraler. Och så visade det sig att han redan hade en färg som bestod av kol. Jag blev eld och lågor och besökte några dagar senare hans studio för att se flaskan med egna ögon. Innehållet var kol, destillerat vatten, alkohol och glycerin (som är fuktighetsbevarande alkohol). Jag bokade genast en tid.

Mera än bara en tatuering

Tatueringar är mer än ett tillfälligt mode. Att pryda kroppen med tatueringar har hört av mänskliga kulturen sedan stenåldern. Arkeologer har hittat mumier från 200 f.Kr. med stora tatueringar över hela kroppen och urbefolkning över hela världen tycks ha haft denna vana att tatuera sig från tusentals år tillbaka. Tatueringar har alltid haft en stark koppling till det spirituella. Många traditionella tribal-tatueringar gjordes för kontakt med djurens andar. 

Metoderna har varierat. En primitiv metod var att skapa öppna sår på kroppen och lägga aska i såren. Man kunde också använda nålar för att förbättra precisionen.

Också för mig är tatueringar mera än bara en snygg bild fastnålad i huden. För mig representerar de mycket mera. De representerar milstolpar för mig. 

Så i fjol gjorde jag en lite större tatuering. Jag gjorde denna strax efter min auratransformation då jag och min man började göra upp nya planera för vårt liv tillsammans. Det var mycket stora beslut vi tog då; spännande, lite skrämmande, men samtidigt otroligt befriande.

Den föreställer en lotusblomma. En lotusblomma symboliserar lycka, uppvaknande och renhet. Inom buddhismen brukar det pratas om att rötterna växer nere i den mörka dyn som symboliserar det materiella livet för att sen leta sig upp till vattenytan och låta sig beskinas av solen, som då motsvarar upplysningen. Om jag blivit särskilt upplyst vet jag då inte, men jag känner att jag hittat min väg nu och jag ska och vill fortsätta med det jag gör. I tatueringen gömmer sig även andra symboler, till exempel livets blomma med dess heliga geometri.


Nu, ett år senare, har mycket av de ändringar vi beslöt göra, trätt i kraft. Vi har flyttat, jobbar inte med våra vanliga jobb (vi jobbar alltså med egna grejer nu), jag drar nu kurser på heltid och snart beger vi oss till Thailand. Just nu känner jag att jag söker och kanske också håller på att finna balans. Och balans är temat för de tatueringar jag nu låtit göra.

På min vänstra arm har jag låtit tatuera en måne för yin, modern, det feminina, natten, vintern, lugnet och vilan.

Och på min högra arm en sol för yang, fadern, det maskulina, dagen, sommaren, farten och rörelsen.

De sista detaljerna och min måne är klar.

Konturerna är klara på min sol. Nu ska den fyllas och skuggas.

Min sol är också klar! Min måne gjordes för några veckor sen och har redan hunnit läka och är därför ljusare i färgen. 

Observera

Tatueringar medför risker! Det är viktigt att minimera kemikalier och metaller, men också hygienen är viktig. Så om man väljer att tatuera sig ska man vara frågvis om bläcket som används och se till att hygienen håller måttet. Vill man inte ta risken ska man inte tatuera sig.

Tatueringsbläcket

Som jag nämnde tidigare kan man tyvärr hitta en mängd främmande kemikalier, tungmetaller och andra suspekta ämnen i vanligt bläck. EU reglerar vad som får finnas i tatueringsbläck, men jag personligen vill ha det ännu renare.

Tatueringsbläck består av pigment och en ”transportör” och finns i en rad färger som kan tunnas eller kombineras för att ge andra färger och nyanser. De flesta tatuerare köper färdigt blandade bläck, medan en del blandar eget bläck med torrpigment och inblandade vätskor. 

Pigment

Tillverkarna behöver inte avslöja sina ingredienser eller hur dessa testats. Professionellt bläck får göras från järnoxider (rost), metallsalter, plast, vanligt kulspetsbläck, sot, smuts, blod eller andra ingredienser som inte är att rekommendera. Det är tillverkaren som får stå för konsekvenserna av resultatet, men var ändå försiktig och fråga när det gäller valet av bläck. Marknaden är full av billiga kopior tillverkade i smutsiga fabriker med rent ut farliga ingredienser. Leversvikt, total kollaps av det lymfatiska systemet och cystor är bara en liten del av de biverkningar som kan uppstå. 

Tungmetaller som används för färger omfattar kvicksilver (röd), bly (gul, grön, vit), kadmium (röd, orange, gul), nickel (svart), zink (gul, vit), krom (grönt), kobolt (blå), aluminium (grön, lila), titan (vit), koppar (blå, grön), järn (brun, röd, svart) och barium (vit). 

Metalloxider som används omfattas av ferrocyanid och ferricyanid (gul, röd, grön, blå). Organiska kemikalier som används innehåller azo-kemikalier (orange, brun, gul, grön, violett) och nafta kemikalier (röd). 

Andra föreningar som används som pigment innehåller antimon, arsenik, beryllium, kalcium, litium, selen och svavel. Bläcktillverkare blandar typiska tungmetallpigment och använder medel såsom bly eller titan för att minska produktionskostnaderna.

Svart bläck har har alltså traditionellt gjorts av järn, men mera ogiftiga versioner innehåller kol och logwood för svart bläck, och titandioxid för vita pigment. Allergiska reaktioner från kol är sällsynt.Bärare

Transportören fungerar som ett lösningsmedel för pigment, för att ”bära” pigmentet ur nålen till huden. Transportören håller bläcket slätt och jämt blandat och håller även det fritt från patogener. De mest typiska vätskor som representerar den sk. transportören är ethyl alkohol eller vatten, men denaturerad alkohol, metanol, propylenglykol och glycerin används också. 

När alkohol används som en del av transportörens bas i tatueringsbläck eller i desinfektionssyfte på huden före tatueringsappliceringen, ökar hudens genomtränglighet, vilket hjälper till att transportera mer kemikalier i blodet.

Till ogiftiga bärare idag räknas renat vatten, glycerol och etanol. Glycerin är en trevärdig alkohol som finns i små mängder mest överallt. Den används som ett mjukgörande och fuktighetsbevarande medel för sprucken och narig hud i hudpreparat. Etanol är alkohol.

UV-strålning och laser

De flesta bläck bleks i direkt solljus. Det är också mycket viktigt att hålla sig borta från stark artificiell UV-strålning från till exempel solarium. Tatueringsbläck avlägsnas med laserljus. Ljuset bryter ner pigment partiklar i fragment små nog för kroppen att transportera bort dem. Garvning eller långvarig exponering för solljus ger samma effekt över tiden.

Självlysande UV-bläck

Både UV- och självlysande bläck har använts flitigt i tatueringar. Självlysande färg absorberar och behåller ljus och lyser sedan i mörka omgivningar, medan UV bläck inte lyser i mörkret, men reagerar på icke-synligt UV-ljus och producerar en synlig fluorescen glöd. Själva färgen som uppstår i den sk glöden är mycket varierande. 

Säkerheten för dessa bläck för användning på människor är ett het ämne. Ingredienserna i vissa ”glödande ” bläck är listade som (PMMA) polymetylmetakrylat 97,5% och mikrosfärer av fluorescerande färg 2,5% utsatt för UV sterilisering och destillerat vatten. Dessa bläck innebär ett varierande resultat från person till person och säkerheten är alltså omtvistad.

Borttagningsbart bläck

Den ursprungliga huvudingrediensen för detta bläck består av minimala plastpärlor (PMMA), innehållande biologiskt borttagningsbara färgämnen. 

Det finns olika metoder för att ta bort tatueringar bl.a. mekaniska, kemiska och med värme genom laserbehandling. Laserbehandlingen är idag den vanligaste metoden, så laserpulser penetrerar huden och når pigmentet där det vid hög temperatur sker en fototermolys av pigmentet. Pigmentpartiklarna slås sönder, ändrar form och storlek och nedbrytningsprodukter bildas. Vissa nedbrytningsprodukter tas upp i kroppen och kan på så sätt nå olika organ. Låter ju inte så vidare trevligt. Detta är speciellt viktigt med tanke på azofärgämnen i vissa tatueringar.

Risker och reaktioner 

Huden absorberar de metalliska partiklar som finns i vissa tatueringspigment och ibland kan det väcka en allergisk reaktion. Ibland kan rationen komma åratal senare och det lär bero på att det sker en reaktion på grund av andra kemikalier i till exempel vacciner, som reagerar negativt med färgen.

Kliande utslag på eller omkring tatueringen är ett tecken på att du har en allergisk reaktion. Andra vanliga reaktioner kan vara granulom, som är små knölar under hudens yta. I mer allvarliga reaktioner har sår bildas på huden och ett tillstånd som kallas Lymphocytoma härmar lymfom i huden. Man kan också få stora, upphöjda, så kallade keloid-ärr. Olika former av hudcancer har också rapporterats i samband med tatueringar, men det är svårt att avgöra om tatueringsfärg är primär or- sak till hudcancer eller inte. 

I Socialstyrelsens broschyr ”Piercing och tatuering – hälsorisker samt gällande lagar och regler” varnas för eventuella fosterskadande effekter, som skulle kunna uppstå efter användning av tatueringsfärger som innehåller bly eller blyföreningar (SoS 2010). 

Kemikalieinspektionens analys av sammanlagt 31 färger i olika nyanser analyserades med avseende på innehåll. Analyserna visade på 20 aromatiska aminer (cancerogena, mutagena, allergena), ytterligare 7 cancerklassade ämnen, 14 metaller samt polyaromatiska kolväten (PAHer) uppdelade på 16 ämnen. Röda pigment från bl.a. metaller och azofärgämnen återfinns ofta i rapporter om överkänslighetsreaktioner.

Även om det är troligt att de flesta infektioner efter tatuering inte är orsakade av att färgen ursprungligen är förorenad bör krav finnas på att färg ska vara så steril som möjligt. Färgen ska användas i kroppen och bör vara steril för att förebygga smitt- och infektionsrisk. 

Även naturliga färger som kol kan som sagt ge allergiska reaktioner, men det är sällsynt.


Hennatatuering

Både tatueringar och hennatatueringar har blivit mera populära. Hennatatueringar är ju dessutom tillfälliga och försvinner efter några veckor. Henna är ett brunt, orangebrunt eller rödbrunt växtfärgämne och orsakar sällan allergier i sig själv.

Genom inblandning av p-fenylendiamin (PPD) i henna ökas intensiteten i färgen och s.k. svart henna erhålls. PPD är allergiframkallande och kan ge problem med eksem, kroniska inflammationer och allergier efter tatuering. Ett annat bekymmer är att PPD även förekommer i många andra produkter såsom hårfärgningsmedel och textilfärger, vilket ökar risken för en allergisk reaktion.

Lagar och reglering

EU har inga särskilda regler som gäller tatueringsfärger. Kosmetiska och hygieniska produkter är ett exempel på närliggande produkter som är specialreglerade i EU, men tatueringsfärger räknas inte till dessa produkter (i motsats till i USA). Det finns inga planer på att införa gemensamma EU-regler om tatueringsfärger. 

EU har allmänna regler om kemiska produkter (främst kemikalieförordningen Reach) som kan bidra till kunskapen om eventuella risker med tatueringsfärger och som skulle kunna användas, men ännu inte har använts för att reglera enskilda ämnen med farliga egenskaper i tatueringsfärger. Dessa EU-regler hindrar inte att nationella regelsystem införs om tatueringsfärger.Källor:

https://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport3_10.pdf
http://drtattoff.com/wp-content/uploads/2013/04/Tattoo_Ink_Allergy_Paper_-_Journal_of_Cosmetic_Dermatology_Dec09.pdf
http://rihuc.huc.min-saude.pt/bitstream/10400.4/1455/1/tatoo%20artists.pdf
http://www.shenet.se/ravaror/glycerin.html

tisdag 15 september 2015

Raw chokladtårta med citrontäcke och jordgubbar

Igår var en bra kväll! Jag blev inbjuden att föreläsa på Kårkullas personaldag om bra mat och hur man kan minska på kemikalieanvändningen i hemmet. De var också väldigt nyfikna på att få smaka lite raw food, så i och med den beställningen komponerade jag ihop ett nytt chokladtårtsrecept som jag tänkte dela med mig nu.


Den här är lätt att göra i mixer. Bara slänga i alla ingredienserna på en gång och köra. Och bli inte förskräckt över zucchinin! Det är inget misstag, däremot en utmärkt ingrediens när man vill göra cheesecake eller dylika tårtor.

For efteråt en sväng via systern och systerdottern och fick betyget "bästa tårtan hittills"! Här kommer receptet.

Raw chokladtårta med citrontäcke och jordgubbarBotten
 • 4 dl valnötter (blötlagda i lättsaltat vatten i 8h) 
 • 0,5 dl kallpressad kokosolja 
 • 0,5 dl raw kakaopulver 
 • 0,5 dl flytande honung eller lönnsirap 
 • 1 krm salt 
 1. Mixa allt i mixer så det blir en grynig massa. 
 2. Spänn fast bakplåtspapper i en form med löstagbar kant. 
 3. Bred ut smeten på botten och ställ i frysen. 

Fyllning 
 • 4 dl cashewnötter (blötlagda i lättsaltat vatten 8h) 
 • 2 dl skalad och tärnad zucchini 
 • 1 dl raw kakaopulver 
 • 1 dl kokossocker 
 • 2 tsk vaniljpulver 
 • 0,5 tsk salt 
 • 0,5 dl kallpressad kokosolja 
 1. Mixa alltsammans i mixer så det blir en slät smet. 
 2. Ta formen ur frysen och bred ut fyllningen på bottnen. 
 3. Ställ tillbaka i frysen. 

Citrontäcke
 • 2 dl kokosgrädde (de hårda paketen) 
 • saften av 2 ekocitroner 
 • ½ dl kokossocker 
 • ½ tsk vaniljpulver 
 • ½ tsk gurkmeja 
 • ½ tsk havssalt 
 1. Mixa samman alla ingredienser. 
 2. Bred täcket över fyllningen. 
 3. Låt stelna i frysen.

Kan förvaras i frys eller kyl. Om den är fryst bör tinas i kylskåp några timmar före servering. 
Servera med färska jordgubbar.

onsdag 9 september 2015

Jag äger fortfarande någon enstaka plastpryl

Igår sändes en intervju med mig om att leva ekologiskt på Myteriet på Radio x3m. Personligen tycker jag att artikeln var ovanligt välskriven och jag var mycket glad över att de tog initiativet att tillsammans diskutera och fundera kring dessa frågor.

Bild: Yle/Petter Sandelin

Rubriken "Hon äger inte en endaste plastpryl" blev kanske en aning missvisande (även om jag strävar efter det). Men den är "catchy" och fick folks uppmärksamhet och det tycker jag är bra.

Jag har - som ni redan vet - plastbantat i flera omgångar så mängden plast kvar i vårt hem är minimal, men jag har några få plastprylar som jag har ännu inte hittat ersättning åt. Min Vitamix till exempel, men den är i alla fall BPA-fri! Jag har inte hittat någon mixer med samma eller liknande prestanda i glas. Ibland köper jag även torrvaror förpackade i plastpåsar, även om jag försöker köpa bara det som kommer i pappersförpackningar eller glas. Men i övrigt är köket i princip plastfritt. Inga plastkippor eller plastskedar.

När det skrivs i media om eko och hållbarhet finns de alltid de som reagerar defensivt - och attack är ju som känt bästa försvar och det kan man lätt göra anonymt i kommentarsfältet. Nå väl. Det var inte så farliga kommentarer och jag försökte nu svara så gott och diplomatiskt som jag kunde.

Att leva ekologisk betyder för mig inte alltid att avstå eller göra saker fanatiskt. Det handlar om att tänka igenom det man vill göra och försöka hitta bättre alternativ. Att göra det bästa av det man har och med det man kan! Det är kärnan av det jag försöker få fram i denna intervju. 

Och många av er verkar ju ha förstått det. Så TACK för alla era fina kommentarer! De värmer mitt hjärta och ni är alla guld värda!

Och stort tack till Anka, Myteriet och x3m! Ni gör ett viktigt jobb!

Här kan ni höra inslaget och läsa webbartikeln! 

måndag 7 september 2015

Vloggdebut: En titt in i Ilas kök

Här samlar vi ihop till välgörenhet. Vi skänkte egentligen bort allt extra till Hoppets stjärna i samband med vår flytt i juni, men alltid hittar man mera att ge.

Nu tar jag dock en kort paus från att packa vinterkläder och återvänder till min vardag en stund.

Jag tänkte bjuda på mitt första vlogginlägg! Idag blir det en rundtur i vårt gula retrokök, eftersom det är så många som frågat efter mera bilder efter att jag figurerade i tidningen Sydin och på Sevendays härom veckan. Och förresten, tack igen för alla era fina kommentarer! Jag blir riktigt rörd!

Tips! Klicka på videon och välj 1080p60 HD för bättre upplösning.

Vi bor nu vid havet i den sommarstuga som min morfar och mormor byggde i mitten av 70-talet. Vi har el, men inget kranvatten och det passar oss alldeles utmärkt!

Köket har vi designat och byggt ihop själva. Stommen är från IKEA och handtagen har en lokal snickare gjort enligt våra önskemål. Sen har vi mormors, farmors och till viss del även mammas gamla emaljkastruller, gjutjärnspannor och porslin.

Vi har försökt hålla kvar 70-talskänslan genom att låta "gammalt möta nytt" med de fördelar ett modernt kök ger. Det är nämligen viktigt att det är rymligt och välplanerat, eftersom det är ganska litet.

Tapeten heter ECO EARTH 7606 och den har jag satt upp på väggen helt själv. Det är en easy-up, så det var inte så svårt.

På spisen puttrar en dekokt av chaga, alltså sprängticka, och lådorna är fyllda med örter, svampar, alger och annan supermat. Här hittas inget vete, vitt socker eller dylikt jox.

Ni får jättegärna hjälpa mig genom att kommentera nedan om vad ni vill se i vloggform framöver! Tack, mina vänner!

Och stort tack min min älskling som klippt videon!

lördag 5 september 2015

Grönt är skönt och färgernas betydelse i maten

Visste du att grönt detoxar, gult gör dig glad, rött stöder blodet och kärlen, blått benmärgen och lila nervsystemet medan vitt stöder lungorna och svart förlänger livet?

I min nya föreläsning "Supermat och raw food" tar vi en djupdykning ner i grönsakernas, frukternas och bärens vackra färggranna värld och ser på hur vi kan välja mat som medicin genom att se på färgerna och välja supermat som är extra rik på antioxidanter!

Kronoby MI (måndag) och Vasa arbis (tisdag) är de som håller i trådarna för de sista föreläsningarna nästa vecka. Så det gäller att passa på, för nästa chans att komma på denna blir först om ett år! Så vi ses!


Mitt liv med raw food

Hittade mig själv på Vasabladets blogotek Sevendays idag! Den har tydligen varit publicerad där sedan 28.8 utan att jag vetat om det...! Den publicerades i den lokala papperstidningen Syd-Österbotten (Sydin) 27.7.2015, då de hade ett temanummer med fokus på hälsa.

Jag bjuder er på en liten titt i mitt liv, så gå gärna in och läs om ni är intresserade! Och när vi väl är där så kan ni ju kika runt och hitta en del andra fina finlandssvenska bloggar.

Foto: Sevendays

torsdag 20 augusti 2015

Sköldkörtelunderfunktion? Lili-Ann berättar!

PASSA PÅ!!! Detta FÅR ni bara inte missa! Min vän Lili-Ann Junell-Kousa (sjukvårdarutbildare och idag pensionär) kommer igen i höst att föreläsa runt om i Svenskfinland! Och hon vet MASSOR - mer än många läkare - och kan framföra sitt budskap på ett fantastiskt fint sätt.

Sköldkörtelunderfunktion är ett brännande ämne i Finland och i Sverige i dag. Och det rör på sig. Människor vet mera och en ny generation växer upp som inte nöjer sig med litet och som kan ifrågasätta och kräva mera av sjukvård och läkare. 

Bakom kulisserna pågår fula, lögnaktiga saker - ett smutskastningskrig mellan myndigheter och patienter och mänskligt tänkande läkare som blir anmälda av kolleger för ett de vill hjälpa sina patienter och vill ge alternativ till den icke fungerande Thyroxinmedicineringen. 

Och vi vanliga människor får ingenting veta. Många blir avsnoppade och dåligt bemötta av läkare som vänder patienter ryggen om de inte gör som doktorn säger! 

Dessutom ger Lili-Ann mera baskunskap om den svårbegripliga sköldkörteln. Vi måste ha kunskap för att kunna ta upp kampen, försvara våra rättigheter och till slut ta hälsan i egna händer - med hjälp av det som kroppen behöver och mår bäst av.

Hon tar också upp andra viktiga ämnen såsom kvinnans hjärt- och kärlsjukdomar, stress, magens funktion och hormoner i harmoni.

Lili-Anns föreläsningar i höst
September
22.09 Dalsbruk kl. 18-20 ”Hypotyreos – den skandalomsusade folksjukdomen”
24.09 Ekenäs kl. 18-20 ”Hypotyreos – den skandalomsusade folksjukdomen”
28.09 Kristinestad kl. 18-21 ”Hypotyreos – den skandalomsusade folksjukdomen”

Oktober
06.10 Borgå ”Prioritera rätt?! Sjukvårdens största utmaning idag”
08.10 Ekenäs kl. 18-20 ”Sucka mitt hjärta, men brist inte”
20.10 Kronoby kl. 18-21 ”Långvarig stress – hälsans farliga fiende”
21.10 Nedervetil kl. 18-21 ”Den Högkänsliga Magen”
22.10 Terjärv kl. 18-21 ”Hypotyreos – den underskattade sköldkörtelsjukdomen”
27.10 Dalsbruk kl.18-20 ”Sucka mitt hjärta, men brist inte”

November
04.11 Borgå kl. 18-21 ”Slö sköldkörtel, trötta binjurar”
09.11 Kristinestad kl. 18-21 ”Hormoner i Harmoni – utopi eller verklighet?”
10.11 Närpes kl. 18-21 ”Sucka mitt hjärta, men brist inte”
23.11 Vasa kl. 18-21 ”Hypotyreos – den skandalomsusade sköldkörtelsjukdomen”
24.11 Vörå kl. 18-21 ”Sucka mitt hjärta men brist inte”
25.11 Malax kl. 18-21 ”Den Högkänsliga Magen” 

Anmälan görs till respektive arbis/medborgarinstitut/vuxeninstitut.

söndag 16 augusti 2015

Mikrovågsugnen - en hälsofara

För många år sen brukade vi precis som många andra tina och ibland även värma mat i mikrovågsugn. Det var smidigt och snabbt. Men så småningom blev det mindre och mindre av den sorten. Mikromaten kändes smakade sämre och det kändes inte riktigt tryggt. När jag sen började läsa olika rapporter om vad mikrovågorna gör med maten så blev den ett "big no-no".

Jag fortsatte använda den ett tag för att värma vetedynan till kvällen och snart fick den då flytta till vårt kontor för jag tyckte inte den hörde hemma i köket. Men efter att jag började använda varmvattenflaskor istället för vetedynor blev mikrovågsugnen helt sysslolös.

Nu då vi flyttat till Klippan har vi inte längre någon mikrovågsugn överhuvudtaget. Och lika så bra det. Vi saknar den inte det minsta!


Fakta eller myt?

Det finns forskning som påvisar att mikrovågsugnen minskar näringen i maten och andra påstår att det gör den inte alls. Det beror förstås också på hur man mäter. Ett vitamin kan ju finnas kvar i maten, men inte ha samma biotillgänglighet längre. Alltså att kroppen inte kan absorbera och tillgodogöra sig näringen. Men det finns studier som påvisar att vitaminnivåerna de facto sjunker.

Sen tycker ju många att den är så himla snabb och praktisk så de vill inte ens höra talas om att den skulle kunna vara dålig på något sätt. Man klappar istället händerna på öronen och sjunger lalalala. För att inte tala om den gruppen som skriker "myt" om den forskning som gjorts. Och det är klart, eftersom producenterna så gärna vill att vi ska köpa deras mikrovågsugnar. Follow the money.

Traditionell matlagning VS mikrovågor

När du lagar mat genom att grilla eller koka används vågor av infraröda frekvenser. Direkt värme uppstår till exempel vid grillning medan indirekt värme uppstår i en varm gryta. Maten värms av en frekvens, en skakande rörelse och allt blir varmt, även kärlet. Idag vet vi att mat som tillagas genom kokning eller ugnsbakning (indirekt värme) har mera hälsoeffekter än mat som grillas eller steks (direkt värme) som kan ha direkt hälsovådliga effekter.

I mikrovågsugnen alstras ett högfrekvent elektromagnetiskt fält  på cirka 2450 MHz med hjälp av en magnetron som sänder ut mikrovågor. Dessa kraftfulla energivågor förändrar molekylers polaritet fram och tillbaka mellan positiv och negativ laddning miljontals gånger per sekund. Det får atomer och celler att röra sig i hög hastighet. Denna våldsamma rörelse i till exempel vattenmolekyler, gör att (direkt) värme uppstår.

Mikrovågor klarar inte av att värma alla substanser, utan det är bara där vätska finns som värmen uppstår. Ingen indirekt värme är möjlig i mikrovågsugn, då hårt vätskefritt material inte tillåter att molekylerna roterar. Du har kanske mörkt att en tallrik inte blir varm (annat än av värmen från den uppvärmda maten). 

Resultatet vid mikrougnsvärmning är en nedbrytning av maten på molekylär nivå. Man kan säga att mikrovågsugnsmat är mat som har blivit molekylärt dekonstruerad.Historia

Mikrovågsugnen konstruerades av tyska forskare under andra världskriget så att man snabbt skulle kunna värma stora mängder mat till soldaterna, detta för att stödja invasionen av Sovjetunionen. Efter kriget gjorde ryssarna omfattande forskning kring mikrovågsugnar, vilket resulterade i att de totalförbjöds 1976 av hälsoskäl, men sen blev det tillåtet igen efter perestrojkan, men med mycket mindre strålning är på många andra håll i världen.

Forskning

Ryska, tyska och schweiziska studier har visat bland annat följande negativa effekter på maten vid värmning i mikrovågsugn:
 • Aktiva proteiner (enzymer) destabiliseras och inaktiveras.
 • Mjölkens struktur ändras och den blir surare.
 • Alkaloiderna (viktiga cancerhämmande ämnen) försämras hos grönsaker.
 • Biotillgängligheten av vitaminer och mineraler minskar.
 • Matens vitalkraft försämras kraftigt.
 • Matsmältningen har svårare att bryta ner mikrovågsvärmd mat.
 • Näringsämnena förändras så att det leder till tillfälliga försämringar av blodet.

Studier visar att mat som upphettats eller tinats i mikrovågsugn sätter igång skadliga förändringar i blodet och lymfan, vilket ökar risken för cancer. 

Mikrovågor ger mindre näring

Inom mikrovågsugnsindustrin har man bara studerat problemen med strålningsläckage från ugnen. Varken producenter eller myndigheter har gjort blodtester på personer som äter mat värms i mikrovågsugn.

Det var faktiskt i Ryssland som man var först ut med att undersöka detta och fann att mat som behandlats med mikrovågor hade 60-90 % mindre näring. Särskilt vitaminerna B, C och E samt mineralerna sjönk väsentligt och även köttproteiner bröts ned.

Mikrovågor ger skadliga ämnen

Eftersom mikrovågorna bröt ned molekylerna på ett kaotiskt sätt bildades skadliga (radiolytiska) ämnen i maten. Cancerframkallande ämnen bildades i all mat som testades; i kött, mjölk, säd, grönsaker och till och med när man tinade frysta frukter och grönsaker.

Plantan vattnad med mikrat vatten dör på 9 dagar. Jämfört med renat vatten (höger).


Blodet och immunförsvaret reagerar

Forskning utförd i Schweiz av professor Bernhard H. Blanc, Lausanne och dr Hans U. Hertel, Bern, jämförde blod hos frivilliga personer som hade ätit mat som var tinad i mikrovågsugn med blod från personer som åt mat tillagad på vanlig spis. Hos alla försökspersoner som åt mikromaten reagerade kroppens immunförsvar och blodet förändrades på samma sätt som vid en förgiftning. 1991 publicerade de resultatet på sin forskning som påvisade att mikrovågsbehandlad mat utlöste lymfatiska problem och ohälsosamma förändringar i blodet som i stor utsträckning liknade de första stadierna av cancer.

De stora förändringarna i blodet gick tillbaka efter ett par timmar i dessa testningar, så man spekulerar om att man tillfälligt skulle kunna äta mikrovågsvärmd mat utan större hälsorisker. Nu ska vi komma ihåg att dessa prover pågick i bara ett fåtal dagar. Så om man kontinuerligt och i riklig mängd äter mikrovågsvärmd mat kan man få andra (värre?) effekter.

Efter sitt experiment fann de nämligen en högre förekomst av cancer i matsmältningssystemet hos dem som åt mikrovågsbehandlad mat dagligen en längre tid. Det sänkte nivåerna av hemoglobin och immunceller. Det skapade också en obalans mellan det ”goda” kolesterolet HDL och det ”onda” kolesterolet LDL.

Hertel fann att det blev samma resultat vare sig man lagade eller bara tinade maten i mikrovågsugnen. Då rå eller konventionellt tillagad mat gjorde blodet tunnare, gjorde mikrovågsbehandlad mat blodet tjockare så att det började klumpa sig. Många människor tar blodförtunnande medicin idag och man kan ju alltid undra varför.

När dr Hertel började tala offentligt om riskerna med mikrovågsugnar, fick en schweizisk industrigrupp en domstolsorder som förbjöd honom att tala mer om saken. 1993 dömde en domstol honom för ”störande av handel” och förbjöd hans forskning att publiceras. Dr Hertel tog kampen vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter och 1998 upphävde de domen och beordrade Schweiz att betala skadestånd till dr Hertel.

Plast i mikron läcker kemikalier

Jag rekommenderar att plastbanta hemmet i allmänhet och köket i synnerhet! Plast innehåller ofta en massa hormonstörande, cancerframkallande och allergiframkallande ämnen som man verkligen inte vill få i sig. När man använder mjukplast i en mikrovågsugn påverkas plasten så att kemikalier läcker in i maten. Dessa kemikalier anses leda till bland annat försämrad spermieproduktion och cancer.

Ett cancerframkallande ämne, di-etylexyl-adepat (DEHA), finns i plastfolie. Tolvåriga Claire Nelson blev nyfiken på detta och undrade om cancerframkallande ämnen kunde läcka ut i mat täckt av plastfolie när den påverkas av mikrovågor och tre år senare påbörjade hon en undersökning. Forskaren Jon Wilkes vid National Center for Toxicological Research i Arkansas, USA bestämde sig för att hjälpa Claire, som testade fyra olika kombinationer av plastfolie och olivolja. Hon upptäckte att det inte enbart var cancerframkallande ämnen som läckte ut från plasten till oljan, utan även xenoöstrogener, kemikalier som beter sig som östrogen och som har kopplats till låga spermieantal hos män och bröstcancer hos kvinnor.

FDA:s gräns för DEHA i mat är 0,05 delar per miljon. I Claires experiment hade 200 till 500 delar DEHA läckt ut i oljan! Hennes resultat har publicerats i vetenskapliga tidningar och Claire vann första priset för elevforskning från the American Chemistry Society. Även hon har smutskastats efteråt.

Frekvenser påverkar oss hela tiden

Har du tänkt på att allt har en rörelse, en vibration, en frekvens? Ljus, ljud, ja, varje atom har en egen frekvens! Mikrovågor är mycket korta högfrekventa våglängder som rör sig med ljusets hastighet. Nästan 400.000 människor är överkänsliga mot elektrisk strålning och cirka 10 % av dem klarar inte av att leva i ett el- och strålningssamhälle. Vanliga symptom på att kroppen utsatts för en stor dos av strålning kan vara att man blir trött, yr, mår illa, får ont i huvudet, nattsvettas, får problem med minnet, koncentrationen och/eller får allergier. Här har jag tidigare skrivit om vardagsstrålning.

Robert O. Becker skrev i sin bok ”The Body Electric” att kroppen är en elektrokemisk varelse och allt som stör eller förändrar dess fina balans påverkar därför hälsan. Solljuset är naturens viktigaste vibration för många av kroppens processer, D-vitaminproduktionen som exempel. Kroppen fungerar som en antenn som tar upp mikrovågor med samma våglängd som solljus.

Solen är livets källa, men mikrovågor tävlar med den livsviktiga energin från solen och påverkar de grundläggande kopplingarna i kroppens energetiska livsflöde. Medan solljuset pulserar som likström och inte orsakar värme, strålar mikrovågsugnar som växelström vilket skapar friktion och värme.

En mikrovågsugn skapar ett starkt elektromagnetiskt fält som får atomer och celler att röra sig i hög hastighet, vilket skapar friktion och värme. Allra starkast påverkas syret i vatten. Men förutom den uppvärmande effekten blir det också icke-upphettande effekter. Mikrovågor deformerar och sliter sönder molekylstrukturen och försvagar cellmembranen. Mikrober som virus kan enkelt ta över sådana skadade celler.

Mikrovågorna bryter också ned elektriska kretsar i nerver, stör hjärnvågor och den symmetriska balansen i nervsystemets energifält i sin helhet. Det gör helt enkelt att man blir slö och förvirrad. Brännskador kan också inträffa om man öppnar mikrovågsugnen för att röra om i maten eller ta ut den, men det ger brännskador på ett djupare plan under huden, vilket kan vara svårt att upptäcka.

Förutom att plaster ger ifrån sig kemikalier så finns det också risk med att hetta upp vätskor i glas-, keramikbehållare. Även om vätskan inte kokar kan den explodera om någon till exempel sätter en sked i den.

Strålningen från mikrovågsugnen

Min lärare Steven Acuff har sagt att en mikrovågsugn är nästan som att ha en radar eller telekommunikationssatellit i köket. Den större delen av strålningen går genom dörren på ugnen och strålar omkring en meter i alla riktningar. Strålningen pågår dessutom i flera minuter efter att den stängts av! Inte så trevligt, eller hur?

Miljöskyddsmyndigheten i USA beräknar att den allmänna bakgrundsstrålningen av mikrovågor ökar med 15 procent varje år. Därför tycker man att det vore smart att begränsa det vi kan, som att minska mikrovågsstrålningen hemma genom att bojkotta mikrovågsugnen.

I Sovjetunionen förbjöds mikrovågsugnen 1976 efter att studier påvisade hur strålningen från radar påverkar hälsan med symtom såsom högt blodtryck, hormonstörningar, huvudvärk, yrsel, trötthet, lynnighet, oro, koncentrationssvårigheter, grå starr och till och med cancer.

Idag är mikrovågsugnar tillåtna i Ryssland, men den strålning som tillåts är bara en bråkdel av de nivåer som tillåts i västvärlden. I USA får mikrovågsugnarna stråla mest.


Barn och mikrovågsugn

Barn är känsligare och mera sårbara. Barn rekommenderas inte använda mikrovågsugn och inte heller titta på maten genom luckan medan den hettas upp, eftersom alla ugnar läcker strålning!

Undvik också att värma bröstmjölken eller vällingen i mikrovågsugnen, eftersom vitaminnivån sjunker och aminosyror omvandlas och blir giftiga för barnets nervsystem och njurar. Det framgår i en publicerad studie; Lita Lee, Dec 1989. John Kerner från Stanfords universitet hävdar att dessa förändringar även kan skapa en starkt nedbrytande bakterieform och att mikrovågsugn inte bör rekommenderas.

Värm hellre barnmaten i en behållare av glas eller rostfritt stål i vattenbad på spisen. Det går fortare än du tror.

Hur värmer vi maten bäst?

För en god hälsa finns det ingenting som går upp mot riktig eld, men även den elektriska spisen värmer maten på ett mycket bättre än mikrovågsugnen. Men det bästa sättet är att värma upp maten är att använda vedeld eller gas, som värmer maten med en naturlig flamma, vilket ger den kraftfullaste energiladdningen.

Dr Rudolf Hauschka gjorde ett experiment för att demonstrera den energetiska skillnaden mellan elektrisk-, gas- och vedspis (mikrovågsugnar fanns inte på den tiden). Han groddade vete med vatten som kokats på var och en av de tre spisarna och sedan kylts och mätte sedan hur snabbt det groddade vetet växte under samma förhållanden. De som växte med vatten från gasspisen växte dubbelt så snabbt som vatten som värmts med den elektriska spisen. Med det energirika vattnet från vedspisen växte groddarna till och med tre gånger längre.

Den energetiska kraften hos riktig eld är bäst för en god hälsa och fungerande självläkning!

Denna vackra vedhälla finns i Ekenäs museum. Tyvärr inte i mitt kök...

Tänka kritiskt

Att värma mat i mikrovågsugn är bekvämt, men är det värt det? Jag tycker det är viktigt att tänka kritiskt från alla håll. Jag har tänkt mycket på om det nu faktiskt är så farligt, ger så mycket strålning, minskar så mycket näring eller påverkar mina celler så mycket av att äta mikrad mat. För varje forskning som säger "ja", finns det någon som säger "jo, men...". Och det övertygar i alla fall inte mig!

Vissa saker är lättare att undvika än andra och mikrovågsugnen har varit förvånansvärt lätt att klara sig utan. Jag tar därför det säkra före det osäkra och jag känner många som gjort samma beslut och slängt ut sin mikrovågsugn.

Hur tänker du? Har du slängt ut den redan eller funderar du på det? Eller började du fundera först nu? Kommentera gärna.

Källor:

söndag 9 augusti 2015

Plastbantad eco lunchbox

Ni vet ju redan att jag gillar lokala företag som drar sitt strå till stacken för att ge oss alla en bättre värld. För ett tag sen öppnade Annika i Kvevlax en nätbutik som heter Green Lily och hennes vision är att bidra till en renare värld genom att erbjuda hälsosamma och rena produkter som också är rättvist producerade. Musik för mina öron!


Tidigare i våras fick jag hem en efterlängtad matlåda i rostfritt stål från Green Lily. Jag var ivrig att börja använda den, fara på picknick, ta med min lilla matlåda vart jag än kunde tänkas behöva ett snack. Men sen kom vår flytt emot och picknicken fick vänta. Tack och lov är sommaren äntligen här och picknickarna kan avnjutas igen!


Jag har tidigare skrivit om att plastbanta och det är ett hett ämne idag. Vi försöker hålla bort plast från hela hemmet i allmänhet och köket i synnerhet. Därför är en matlåda i rostfritt stål väldigt välkommen, eftersom jag tidigare använt mig av glasburkar och glas kan gå lättare sönder.


Bild från http://ecolunchboxes.com.
Matlådan är inte så stor, faktiskt lite mindre än jag hade föreställt mig. Men den räcker förvånansvärt bra till ändå. Det följer även med en lite tunnare och en liten låda där man kan förvara frön, nötter, bär, små grönsaksbitar eller en dressing till salladen. Väldans praktiskt!


Jag har nu fått syn på en plastfri rakhyvel och glassformar i rostfritt stål för att kunna göra egen glass av smoothies - om nu sommaren behagar komma på riktigt, som de lovar! Utbudet växer hela tiden, så bekanta dig gärna med Annikas webbshop Green Lily och hitta dina egna favoriter.

   

onsdag 5 augusti 2015

Raw chokladrutor med hallon på frilufts- och hälsodagen i Närpes

Ikväll var det frilufts- och hälsokväll på Centralplan i Närpes. Jag var där med ett gäng raw godingar. Jag bjöd också på kombucha (med lite sodavatten och jordgubbar) och kombucha kan ni läsa mera om här.

Det var jättetrevligt och många kom fram för att prata, både gamla och nyare bekantskaper. Jättekul! Och det var också roligt att se hur hälsointresset växt i min hemstad, där jag ju inte bott på ett antal år. Känns bra att ha flyttat hem igen!Här nedan kommer nu det utlovade receptet på chokladrutorna!

Tips! Om ni gillade dem kan ni komma på kurs i september och lära er laga mera raw tårtor och pajer. Vi ses!

Raw chokladrutor med hallonBotten
 • 4 dl cashewnötter (blötlagda i ca 8 timmar i lättsaltat vatten och sen sköljda)
 • 2 dl kokosolja
 • ½ dl kakaosmör
 • 2 dl kakaopulver
 • 1-2 dl kokossocker enligt smak
 • 1 tsk salt
 • 3 dl valnötter (blötlagda i ca 8 timmar i lättsaltat vatten och sen sköljda)
 • 2 dl russin
Gör så här
 1. Smält kokosoljan och kakaosmöret i vattenbad.
 2. Tillsätt kokossockret och kakaopulvret så kokossockret smälter lite.
 3. Häll av vattnet och skölj cashewnötterna och mixa dem till en massa.
 4. Häll av vattnet och skölj valnötterna och hacka dem till mindre bitar.
 5. Rör samman alla ingredienser till en smet.
 6. Sätt bakplåtspapper i botten av en form.
 7. Tryck ut en jämn botten med en sked och ställ i kylskåpet.

Hallongrädde
 • 2,5 dl kokosgrädde
 • 1,5 dl frystorkade hallon
Gör så här
 1. Mixa samman kokosgrädden med de frystorkade hallonen. (Du kan så klart använda färska eller frysta bär också, men då blir det en blötare konsistens så ta lite mindre mängd.)
 2. Häll ut kokosgrädden på botten och jömna ut med slickepott.
 3. Ställ i kylskåp tills det blir dags att servera.
 4. Dekorera till exempel med färska hallon eller kokos.
 5. Njut!
Kan förvaras i frysen.

Tack, systra min, för hjälpen! <3